Jahn Teigen i Rockheims Hall of Fame

Rockheim i Trondheim har som mål å dekke broen fra sentrum til museet med tegneseriestriper. Hver stripe representerer en norsk musikers innlemmelse i Rockheims Hall of Fame. Mitt bidrag for Jahn Teigen ble antatt.