Plakatbrosjyrer for G.G.

Utbrettbare brosjyrer til en lang rekke utstillinger på Blaker gml. meieri fra 2006 to 2014.